Ankara Yildirim Beyazit Univerzitet

Država: Turska

Grad:  Ankara

Ime Univerziteta: Ankara Yildirim Beyazit

Memorandum o razumijevanju između Ankara Yildirim Beyazit Univerziteta

i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

19/10/2018

Trajanje sporazuma:

na period od pet godine

Kontakt:

destek@ybu.edu.tr

webometrics:

world ranking: 9749 country rank: 164

ažurirano 11.12.2019