Senat

Zapisnik sa 60. redovne sjednice Senata od 19. 07. 2023

Datum zapisnika

Zapisnik sa 60. redovne sjednice Senata od 19. 07. 2023.