Senat

Zapisnik sa 59. redovne sjednice Senata od 22. 06. 2023.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 59. redovne sjednice Senata od 22. 06. 2023.