Senat

Zapisnik sa 18. tematske sjednice Senata od 08. 06. 2023.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 18. tematske sjednice Senata od 08. 06. 2023.