Valachia Univerzitet u Targovištu

Originalni naziv: Universitatea Valahia din Târgoviște

Država: Rumunija
Grad: Targoviste

Link: https://www.valahia.ro/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 03.01.2001. godine na 3 godine i koji se automatski prdužava sve tri godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: saradnja na svim dostupnim studijskim područjima

Kontakt: +40/245/206101
Telefon: rectorat@valahia.ro

Ranking: Webometrics