Univerzitet Ukshin Hoti

Država: Kosovo

Grad: Prizren

Ime Univerziteta:

Univerzitet Ukshin Hoti

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta Ukshin Hoti

 i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

16/01/2017

Trajanje sporazuma:

Do 16.01.2022

Kontakt:

webometrics: world ranking 13340  ; country rank 19

ažurirano 13.06.2019