Univerzitet u Trakiji

Originalni naziv: Trakya Üniversitesi
Država: Turska
Grad: Edirne

Link: https://www-en.trakya.edu.tr/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 27.04.2009. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: trakyauni@hs01.kep.tr
Telefon: +90 284 236 49 81

Ranking: Webometrics