Univerzitet u Trakiji

Država: Turska

Grad: Edirne

Ime Univerziteta: Univerzitet u Trakiji

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Trakiji i Univerziteta  u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

27/04/2009

Trajanje sporazuma:

na neodređeno

Kontakt:

trakyauni@hs01.kep.tr

webometrics: world ranking: 2289  country rank: 54

ažurirano 15.04.2019