Univerzitet u Nici

Država: Francuska

Grad: Nica

Ime Univerziteta: Univerzitet Nici-Sophia Antipolis

Konvencija o međufakultetskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu  i Univerziteta Nici-Sophia Antipolis  

Datum potpisivanja:

24/09/2008

Trajanje sporazuma:

od 24.09.2013.automatski se produžava na periode od po pet godina.

Kontakt:

Adress: 28 Avenue Valrose, 06100 Nice, Francuska

Koordinatori: 

prof.dr. Veljko Trifun-Ekonomski fakultet

prof.dr. Albert Maroua- Univerzitet u Nici

webometrics: world ranking 444; country rank 8

ažurirano: 19.02.2019