Univerzitet u Granadi

Originalni naziv: Universidad de Granada
Država: Španija
Grad: Granada

Link: https://www.ugr.es/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 28.11.2011. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeni period
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: https://www.ugr.es/en/contact/contact-us
Telefon: 

Ranking: Webometrics