Univerzitet Sinop

Originalni naziv: Sinop Üniversitesi
Država: Turska
Grad: Sinop

Link: https://sinop.edu.tr/homepage/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 08.04.2014. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: erasmus@sinop.edu.tr
Telefon: +90 (368)271 5778

Ranking: Webometrics