Univerzitet Sinop

Država: Turska

Grad: Sinop

Ime Univerziteta:Univerzitet Sinop

Memorandum o razumijevanju između Univerziteta Sinop

 i Univerziteta  u Sarajevu

Datum potpisivanja:

08/04/2014

Trajanje sporazuma:

/

Kontakt:

T: +90 (368)271 5778

F: +90 (368)271 5778

webometrics: world ranking: 120 country rank: 6356

ažurirano 15.04.2019