Univerzitet Pariz 8

Originalni naziv: Université Paris 8
Država: Francuska 
Grad: Pariz

Link: https://www.univ-paris8.fr/en/

Datum potpisivanja: prvi sporazum je potpisan 1995. godine, otkada se produžava svakih 5 godina. Trenutni sporazum je potpisan 06.07.2023. godine
Trajanje sporazuma: na 5 godina (do 06.07.2028. godine)
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: n/a
Telefon: +33(0)1 49 40 67 89

Ranking: Webometrics