Univerzitet Iuav u Veneciji

Originalni naziv: Università Iuav di Venezia (do 2002. postojali kao Istituto Universitario di Architettura di Venezia)
Država: Italija
Grad: Venecija

Link: http://www.iuav.it/INTERNATIO/

Datum potpisivanja: 10.05.2020. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: international@iuav.it
Telefon:

Ranking: Webometrics