Univerzitet Indonezija

Originalni naziv: Universitas Indonesia
Država: Indonezija
Grad: Depok

Link: https://www.ui.ac.id/en/

Datum potpisivanja: 18.10.2018. godine
Trajanje sporazuma: 18.10.2023. godine 
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: 62-21-78880139
Telefon: io-ui@ui.ac.id

Ranking: Webometrics