Univerzitet Ibn Haldun

Originalni naziv: İbn Haldun Üniversitesi
Država: Turska
Grad: Istanbul

Link: https://www.ihu.edu.tr/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan 31.03.2022. godine na period od 5 godine
Trajanje sporazuma: do 31.03.2027. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim dostupnim studijskim poljima

Kontakt: info@ihu.edu.tr
Telefon: +90 212 6920212