Univerzitet "Alpe Adria" u Klagenfurtu

Originalni naziv: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Država: Austrija
Grad: Klagenfurt

Link: https://www.aau.at/

Datum potpisivanja: 19.09.2014. godine
Trajanje sporazuma: 19.09.2027. godine
Sporazum obuhvata: razmjena studenata, nastavnog osoblja, nenastavnog osoblja, zajedničke istraživačke, nastavne i kulturne programe, uključujući aktivnosti u izdavaštvu od obostranog interesa, razmjenu bibliografskog materijala i zajednički pristup informacionim mrežama

Kontakt: Ured za međunarodnu saradnju
Email: internationales@aau.at

Ranking: Webometrics