Sveučilište u Zagrebu

Originalni naziv: Sveučilište u Zagrebu
Država: Hrvatska
Grad: Zagreb

Link: http://www.unizg.hr/homepage/

Datum potpisivanja:

  • Prvi osnovni sporazum je potpisan 19.06.1995. godine s mogućnošću obnavljanja svake dvije godine. Drugi sporazum je potpisan 01.06.2004. godine na neodređeno vrijeme.
  • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA je potpisao bilateralni sporazum sa Fakultetom političkih znanosti UNIZG 22.03.2016. godine na neodređeno vrijeme

Trajanje sporazuma:

  • UNSA i UNIZG: na neodređeno vrijeme
  • FKN (UNSA) i FPZ (UNIZG): na neodređeno vrijeme

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: zpitner@unizg.hr
Telefon: +385 1 4698 100

Ranking: Webometrics