Konkurs za dodjelu 10 stipendija u okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana

UNESCO i Vlada Japana

Obavještavamo vas da je u okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana za stipendiranje mladih istraživača otvoren konkurs za dodjelu 10 stipendija u cilju izgradnje Ijudskih kapaciteta.

Poziv je otvoren za istraživače do 40 godina starosti koji imaju završene postdiplomske studije (master ili doktorat), a stipendije su namijenjene za istraživačke projekte u trajanju od 3-9 mjeseci u sljedećim oblastima:

  1. Okoliš (sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa)
  2. Međukulturni dijalog
  3. Informacione i komunikacione tehnologije
  4. Mimo rješavanje sukoba.

Istraživački projekti na druge teme neće biti uzeti u razmatranje.

Aplikacioni obrazac, popunjen na engleskom jeziku, u štampanoj i elektronskoj formi i definisanu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 28. 10. 2019. godine.

Aplikacioni obrasci u elektronskoj forrni se mogu preuzeti na web stranici:
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/call-applications-cycle-2019.