Hubert H. Humphrey Fellowship program stipendiranja Američke vlade

Hubert H. Humphrey Fellowship
Rok

Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini nas je informisala da je otvoren poziv za prijavu za Hubert H. Humphrey program za akademsku 2025/2026. godinu. Ovaj program je dio Fulbright programa, namijenjen je profesionalcima i pruža mogućnost stručnog usavršavanja u SAD-u u periodu od deset mjeseci. 

Detaljnije o programu dostupno je na https://www.humphreyfellowship.org/

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15. juni 2024. godine

Prijave se podnose online, a dodatne informacije i prijavni obrasci se mogu preuzeti na web stranici: https://ba.usembassy.gov/hubert-h-humphrey-fellowship-program-competition-for-the-2025-2026-academic-year/.