Erasmus+ mobilnost Univerzitet u Poitiers, Francuska

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff teaching week
Link o dostupnim predmetima: engleski jezik
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: sanja.boskovic@univ-poitiers.fr


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (03-07. april 2023. godine)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (2), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Teaching
Rok za prijavu: 20.03.2023 (objavljeno 17.03.2023.)

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje

  • Nominacijsko pismo

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • Prijavljujete se za staff TEACHING week iz oblasti Engleski jezik (period: 03-07. april 2023).
  • Konkurs je otvoren za Odsjek engleskog jezika Filozofskog fakulteta UNSA
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.