Erasmus+ mobilnost Univerzitet u Aveiru, Portugal

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff week
Više o staff weeku: internacionalizacija i Erasmus+ program
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: staffmobility@ua.pt


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (22-26. maj 2023)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (1)
Vrsta mobilnosti: Training
Rok za prijavu: 22.02.2023 (objavljeno 14.02.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (dokaz o poznavanju jezika, pozivno pismo, ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Ukoliko je ponuđeno u konkursu, za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.