Erasmus+ mobilnost (KA171): Univerzitet u Szczecinu, Poljska

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: ekonomija, finansije, menadžment, zdravstvene studije, humanističke nauke, pravo, administracija, fizika, matematika, prirodne nauke, društvene nauke, teologija
Više informacija o oblastima: https://dsm.usz.edu.pl/en/study-programmes/#1550735573074-539f3dfe-783e
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: malgorzata.kopalska@usz.edu.pl


Prijava

Period boravka: zimski semestar 2023/2024 (septembar 2023. - januar 2024.)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
Rok za prijavu: 15.04.2023 (objavljeno 03.03.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
Prepis ocjena

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (dokaz o poznavanju jezika, pozivno pismo, ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Studenti se mogu prijaviti na samo jednu ili istovremeno na dvije institucije koje su dostupne u konkursu. Veoma je bitno da se u nominacijskom pismu označi prioritetna institucija. Studenti koji budu obaviješteni da su prvo dobili mobilnost za opciju broj 2 (bez rezultata za opciju broj 1) morati će se odmah izjasniti o prihvatanju ili o odustajanju kako bi se se mobilnost mogla dodijeliti drugim studentima na listi.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.