Erasmus+ mobilnost (KA171): PEERS, Portugal

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: riječ je o konzorciju tri univerziteta iz Portugala (Univerzitet u Minhu, Univerzitet u Aveiru i Univerzitet u Evori)
Link o dostupnim predmetima: https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS.aspx
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: 


Prijava

Period boravka: zimski semestar 2023/2024 (septembar 2023 - februar 2024)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti*, Nastavno osoblje*, Nenastavno osoblje* - vidjeti napomene ispod
Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, teaching, training
Rok za prijavu: 31.05.2023 (objavljeno 11.05.2023.)
Prijavljujete se preko online platforme PEERS-a. Službi za međunarodnu saradnju UNSA ne dostavljate niti šaljete prijavu. 


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Detaljnije o dokumentima je dato na linku PEERS platforme.

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente sa UNSA: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • Prijavljujete se online, putem PEERS platforme.
  • Službi za međunarodnu saradnju UNSA ne dostavljate prijavu. 
  • Prije prijave, obavezno pročitajte uputstva u njihovom vodiču.
  • Prijavljuju se studenti, nastavno i nenastavno osoblje UNSA.
  • Broj dostupnih stipendija je dat za cijeli Zapadni Balkan: 37 za studente i 85 za osoblje, odnosno ukupno je 22 za Bosnu i Hercegovinu.
  • PEERS konzorcij zadržava pravo da odabere ili ne odabere kandidate u ovom pozivu, kao i pravo da ne potroši sve stipendije odmah, imajući u vidu da sporazum traje do 2025. godine i da se želi dati prilika kandidatima koji se prvi put prijavljuju.  
  • Sve informacije o pozivu, rokovima, kontaktima, studijskoj ponudi, prijavnim dokumentima je dato na PEERS platformi preko koje se i prijavljujete. 
  • Nominacijsko pismo UNSA je obavezan dokument koji treba da potpiše prodekan ili dekan (zavisno ko je nadležan/a) i da bude dio dokumentacije tokom vaše prijave za PEERS. Najčešće se koristi kao dokaz da ste student/zaposlenik UNSA (support from home institution ili proof of registration)  
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.