Projekat

Trans2Work - School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina

t2w
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
75.320,50 €
Opis projekta

Projekat Trans2Work je osmišljen kao komplementarni program projektima "Jednak pristup za sve – Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja" (EquiED) u Republici Srbiji, "Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori" (SINC@HE) u Crnoj Gori i "Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQOPP) u BiH.

Samim tim, neki partneri su već surađivali u okviru spomenutih projekata i dijelili isto iskustvo u podršci osobama s invaliditetom tokom njihovog obrazovnog perioda, i to: (a) Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Novom Sadu i Udruženje studenata s invaliditetom u Republici Srbiji; (b) UOM, Univerzitet u Varšavi, Univerzitet Donja Gorica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u Crnoj Gori i (c) Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu u BiH. Takođe, UOM sarađuje i sa dva partnerska univerziteta - sa Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Novom Sadu u obliku kolaborativnog/bilateralnog sporazuma. Uključivanje udruženja iz navedenih partnerskih zemalja je najvažniji parametar naročito u specificiranoj oblasti, kao i agencija i udruženja malih i srednjih privatnih preduzeća, kao što je ČAČAK UNION2000.

Na kraju, sve institucije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama imaju karijerne centre koji će biti ključni faktori u cilju unapređenja podrške za osobe s invaliditetom u toku i nakon završetka studija i uključivanja na tržištu rada. Navedeni projekti su dizajnirani da unaprijede jednak pristup, uključivanje i podršku sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Polazeći od specifičnih ciljeva tri navedena projekta, ovaj projekat predstavlja nastavak i komplementarni program bazirajući se na tome da osobe s invaliditetom često nailaze na ograničen pristup i uspjeh u okviru svog srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja koji kasnije ograničava njihove mogućnost za zapošljavanje.

Dakle, Trans2Work povezuje ishode iz navedenih projekata i pravi iskorak pripremajući osobe s invaliditetom za tržište rada nakon diplomiranja.

Projekat se oslanja na sljedeće elemente:

 1. Kreiranje web portala koji će biti dizajniran u skladu sa potrebama i pristupačan za korištenje od strane osoba sa oštećenjem vida i pomoći prilikom   zapošljavanja. Web tool će biti sličan kao indeed.com, ali prilagođen osobama s invaliditetom. Poslodavci će moći identificirati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom. Istovremeno, poslodavci će moći ispuniti strukturirani obrazac, koji definira kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe s invaliditetom na određenoj poziciji. Pored toga, osobe s invaliditetom će pristupati web portalu što će činiti da njihove potrebe za obukom budu identificirane i usklađene s raspoloživim mogućnostima zapošljavanja. Na taj način će portal pomoći u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj partnerskoj zemlji. Portal će dati značajan doprinos u identificiranju vještina koje su potrebne osobama s invaliditetom da bi postigle krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.
 2. Projekat uzima u obzir tri ključne komponente koje su od suštinskog značaja za razvoj procesa tranzicije:
  • učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja;
  • učenje bazirano na radu;
  • povezivanje visokog obrazovanja i rada.
 3. Sadržaj projekta je podijeljen na radne pakete koji prate logičan slijed osnovne ideje koja je bazirana na tranziciji studenata s invaliditetom iz visokoškolske ustanove na tržište rada, a posebno pozivajući se na tri pomenute ključne komponente i rezultate EQOPP, SINC@HE i EquiED projekata.
 4. Projekat će pokušati da uspostavi zajednički "jezik" u cilju poboljšanja mobilnosti između tri partnerske zemlje.

Učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja obuhvata:

 • plan karijere, istraživanje i savjetovanje;
 • priliku da se završi osnovni studij;
 • organizovanje vježbi u cilju pomoći  studentima s invaliditetom da steknu radno iskustvo u oblasti studija;
 • identificiranje specifičnih znanja i vještina kako bi studenti s invaliditetom bili kompetentniji i omogućavanje sticanja  radnog iskustva tokom studija;
 • planiranje tranzicije koja bi olakšala pristup dodatnoj obuci.

Učenje bazirano na radu uključuje:

 • radno iskustvo, koje je u koordinaciji s učenjem u školskom okruženju i relevantno za osnovni studij;
 • radno mjesto pod mentorstvom od strane pojedinca koji je veza između studenta i poslodavaca, škola, nastavnika, roditelja i ostalih resursa iz zajednice;
 • instrukcije u odnosu na opšte kompetencije na radnom mjestu;
 • iskustvo i razumijevanje svih aspekata privredne djelatnosti.

Povezivanje visokog obrazovanja i rada mora da sadrži:

 • upoznavanje studenata sa mogućnostima učenja kroz rad;
 • osiguravanje mentora svakom studentu kao veze između studenta i poslodavaca, škole, nastavnika, roditelja i drugih osoba u zajednici;
 • tehničku pomoć poslodavcima i ostalima u kreiranju komponenti baziranih na školskom učenju, komponenti baziranih na učenju kroz rad i savjetovanje;
 • tehničku pomoć poslodavcima i drugima u obuci nastavnika, mentora na radnom mjestu, mentora u obrazovnim institucijama i savjetnika.

DISEMINACIJA I EKSPLOATACIJA

Diseminacija i eksploatacija ishoda i rezultata Projekta smatraju se značajnim aktivnostima za njegovu uspješnu realizaciju.

Ciljne grupe projekta su:
- Osobe s invaliditetom
- Organizacije koje nude posao osobama s invaliditetom
- Vladine organizacije i kreatori politika za obrazovanje i obuku osoba s invaliditetom
- Akademska zajednica (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju).

Projekat će rezultirati stvaranjem baze podataka, koja će biti pristupačna i u skladu sa potrebama osoba s invaliditetom te otvoriti mogućnost za njihovo zapošljavanje. S druge strane, poslodavci će moći identificirati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom.

Poslodavci će istovremeno moći ispuniti strukturirani obrazac, koji definira kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe s invaliditetom na toj poziciji. Osobe s invaliditetom će, pak, pristupati web portalu što će činiti da njihove potrebe za obukom budu identificirane i usklađene sa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja.

Portal će tako pomoći u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se realizira Projekat. On će dati značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama s invaliditetom da ostvare preduslove za zapošljavanje, te će povećati njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju. S obzirom na sadržaj Projekta, organizacije, poslodavci ili udruženja poslodavaca iz susjednih zemalja mogu biti zainteresirani za uključivanje u Projekat i pokazivati interes za neke od ciljeva.

Projekat, stoga, uključuje i konzorcij privatnih visokoškolskih ustanova, kompanija i UNION2000. Npr. pridruženi partner eMPIRICA, privatna viša škola, će pratiti aktivnosti Projekta i promovirati ih. Organizacije privatnog sektora koje žele biti društveno odgovorne tu priliku dobivaju kroz Projekat, npr. specijalizirane kompanije mogu biti zainteresirane da ponude različite vrste posebne opreme kao što su kolica. Veza između privatnog i javnog sektora u regiji će osigurati uticaj Projekta u širem društvenom kontekstu.

Oficijelna web stranica: http://trans2work.eu/

Donatori
Erasmus+ (Capacity building)
Partneri
1. Univerzitet Makedonija u Solunu, Grčka
2. Gnosi Anaptixiaki NGO – NVO Razvoj znanja, Grčka
3. Univerzitet u Mariboru, Slovenija
4. Univerzitet u Varšavi, Poljska
5. Dekra Akademie, Njemačka
6. Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
7. Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
8. Belgrade Metropolitan University – Univerzitet Metropolitan Beograd, Srbija
9. Association of Students with Disabilities – Udruženje studenata sa hendikepom, Srbija
10. National Employment Service of Serbia - Nacionalni zavod za zapošljavanje Srbije
11. Union 2000 Cacak – NVO Union Čačak 2000, Srbija
12. Univerzitet Crne Gore
13. Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora
14. Association of Youth with Disabilities - Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
15. Agencija za zapošljavanje Crne Gore
16. Univerzitet u Sarajevu
17. Univerzitet u Istočnom Sarajevu
18. Univerzitet u Banjoj Luci
19. Humanitarian Organization Partner – Humanitarna organizacija „Partner“, Banja Luka
20. Profil MC d.o.o. - PROFIL Management Consulting d.o.o., Sarajevo
21. Procom d.o.o. Gracanica
22. Balkan Distance Education Network – Balkanska mreža za obrazovanje na daljinu, Srbija