Projekat

STINT - Osnaživanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH

stint_logo
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
52.468,00 €
Opis projekta

Projekat iz programa Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Nosioci projekta su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i KU Leuveun iz Belgije. 

Tokom tri godine, koliko projekat traje, cilj je implementirati niz pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti partnera u projektu u postizanju internacionalizacije javnih univerziteta te efikasniji i kvalitetniji postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija. U obje oblasti, očekuje se donošenje strategije na naivou svakog partnera. 

Univerzitet u Sarajevu je učestvovao u izradi upitnika za studente, prodekane međunarodne saradnje, te sekretare i osobe odgovorne na UNSA za priznavanje diploma, a u cilju što jasnijeg određivanja stanja, prednosti i nedostataka internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Dobivene rezultate su predstavnici službe su iskoristili u svrhu izrade SWOT analize za internacionalizaciju (snage, slabosti, šanse i prijetnje Univerziteta u Sarajevu u području internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija, kao i prijedlozi zakonodavnih dokumenata u oblasti internacionalizacije). Objedinjavanjem ovih analiza dobila se jasnija slika stanja internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te su prikazani vanjski i unutrašnji faktori kako bi se utvrdilo stanje i odredio najbolji način definiranja buduće faze ovog projekta – izrada strategija internacionalizacije, pravilnika o mobilnosti i zajedničkog modela priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

Više o projektu na oficijelnoj web stranici projekta: http://stint-project.net/

Nositelji projekta
Služba za međunarodnu saradnju
Služba za pravne poslove
Donatori
ERASMUS+ (CAPACITY BUILDING)
Partneri
Katolički univerzitet u Leuvenu, Belgija
Politehnički univerzitet u Portu, Portugal
Buckinghamshire novi univerzitet, Velika Britanija
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitet u Zenici,
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sveučilište u Mostaru
Centar za informisanje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo prosvjete i kulture RS