Medicinski fakultet

Adresa
Čekaluša 90
Email
medicinski.fakultet@mf.unsa.ba

Medicinski fakultet je osnovan 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Studij na ovom fakultetu odlikuje veliko iskustvo u nastavi i moderno obrazovanje. Otvorenost uključivanja u nastavni program pozitivnih elementa i iskustava modela nastave drugih medicinskih fakulteta obezbijedili su studij usklađen sa planovima studija zemalja okruženja, zapadnoevropskih zemalja i Direktivama Evropske unije i Vijeća Evrope za regulirane profesije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je prvi  medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini koji je uveo studij medicine na engleskom jeziku.

Nastavne baze Medicinskog fakulteta u Sarajevu su zdravstvene ustanove, koje ispunjavaju prostorne, tehnološke i kadrovske standarde neophodne za realizaciju nastavno-naučnog procesa Fakulteta. U kliničkim ustanovama, u kontaktu sa pacijentima, studenti stječu znanja o bolestima, načinu njihova prepoznavanja, sprečavanja, liječenja i rehabilitacije. Upoznaju se i sa osnovama znanstvenih istraživanja, a u pojedinim mogu i sudjelovati.

Kao prvi medicinski fakultet u BiH i četvrti medicinski fakultet u bivšoj Jugoslaviji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je učestvovao u osnivanju i razvoju medicinskih fakulteta u Tuzli i Banjoj Luci, a kadrovi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pomogli u osnivanju i radu medicinskih fakulteta u Mostaru i Foči.

Koncept studiranja: 6 (I+II) + 3

Odsjeci: Jedinstveni studij „Medicina“ i „Medicine na engleskom jeziku“   

 

Odgovorna osoba
Dekan prof. dr. Amina Valjevac

43.8654058, 18.4139067