Propis

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 19/21.