Propis

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. redovnoj sjednici održanoj 30. 01. 2024. godine donio Pravilnik o vlastitim prihodima Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se vrste vlastitih prihoda koje Univerzitet u Sarajevu i njegove članice u sastavu ostvaruju, pravna osnova ostvarivanja, te namjena i način korištenja vlastitih prihoda koje Univerzitet i članice ostvaruju obavljanjem svoje registrirane djelatnosti, a koje se ne finansiraju iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu broj: 02-28-8-1/23 od 23. 11. 2022. godine.

***

Datum objavljivanja 12. 02. 2024. godine.