Propis

Pravila studiranja za prvi i drugi ciklus studija, integrisani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 61. redovnoj sjednici održanoj 27. 09. 2023. godine donio Pravila studiranja za prvi i drugi ciklus studija, integrisani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu.