Propis

Odluka o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 42. redovnoj sjednici održanoj 31. 10. 2017. godine donio Odluku o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-7396/17.