Univerzitet u Sarajevu na Sajmu patenata u Turskoj | Promocija saradnje između akademije i industrije

Univerzitet u Sarajevu na Sajmu patenata | Promocija saradnje između akademije i industrije

Univerzitet u Sarajevu je po specijalnom pozivu organizatora - Platforme za saradnju univerziteta i industrije (USIMP) u Republici Turskoj, učestvovao na Sajmu patenata i Kongresu akademsko-industrijske platforme za saradnju Republike Turske održanom u Tehnološkom parku u Ankari 22. i 23. novembra 2023. godine.

 

Predstavnica Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) Univerziteta u Sarajevu, na ovom značajnom skupu prezentirala je strateške istraživačko-razvojne aktivnosti Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju na polju uspostavljanja Otvorene istraživačke infrastrukture INGEB i UNSA i poticanja inovacija kroz aktivnosti Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu.

 

Ove godine je na Sajmu predstavljeno više od 300 patenata, a porast u broju inovacija i komercijalizacije novih otkrića kroz pomenutu platformu stabilno raste iz godine u godinu. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA je od 2018. godine registrirao tri patenta u većinskom vlasništvu Univerziteta u Sarajevu. Kroz Sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji Univerziteta u Sarajevu i USIMP-a istraživači i inovatori sa Univerziteta u Sarajevu imaju priliku da svoje tehnološke inovacije prezentiraju i komercijaliziraju. Uvezivanje inovativnih potencijala UNSA sa ovakvom i sličnim međunarodnim platformama je jedna od mjera poticanja međunarodne istraživačke saradnje i translacije naučnih znanja i tehnoloških otkrića u korist društva.

 

 

Univerzitet u Sarajevu na Sajmu patenata u Turskoj| Promocija saradnje između akademije i industrije
Univerzitet u Sarajevu na Sajmu patenata u Turskoj| Promocija saradnje između akademije i industrije
Univerzitet u Sarajevu na Sajmu patenata u Turskoj| Promocija saradnje između akademije i industrije