Prezentacija "Flauta u orkestru"

Prezentacija "Flauta u orkestru"

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku - smjer Flauta najavljuje prezentaciju "Flauta u orkestru" koju su pripremale studentice u klasi red. prof. mr. Sakiba Lačevića i v. ass. dr. Mirne Mlikota-Dizdarević. 

 

Prezentacija će se održati u petak, 14. juna 2024. godine, u 15:00 u Maloj sali Muzičke akademije UNSA.