Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“

Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“

Predavanje gostujućeg nastavnika prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“ („Engineering human swallowing and gait functions“) održano je u petak 10. januara 2020. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Prisutnima se obratio doc. dr. Tamer Bego, prodekan za međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te je, predstavljajući dr. Sejdića, istakao da je svojim briljantnim istraživanjima te pažljivo izvedenim eksperimentima i revolucionarnim objavljenim radovima sa velikim entuzijazmom doprinio unapređenju naučnih saznanja, što je rezultiralo koautorstvom preko 130 publikacija. Također je naglasio da strast dr. Sejdića za otkrivanjem i inovacijama pokreće njegove stalne napore da napretke u inženjeringu poveže sa najizazovnijim problemima društva, te da stoga njegova istraživačka interesiranja uključuju obradu biomedicinskih signala, analizu hodanja, poteškoće s gutanjem, napredne informacione sisteme u medicini kao i inženjering rehabilitacije.

Dr. Ervin Sejdić je uvaženi nastavnik i istraživač sa Swanson School of Engineering, University of Pittsburgh. Dobitnik je prestižnih svjetskih nagrada i priznanja, među kojima je i Predsjednička nagrada za mlade naučnike i inženjere od bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame. 

U okviru održanog predavanja dr. Sejdić je govorio o tome kako se mogu koristiti napredne inženjerske metode za nadgledanje i predviđanje određenih problema u ljudskim funkcijama. Naveo je da je njegova laboratorija u Pittsburghu unikatna po pristupu radu, te da je njihov rad fokusiran na dvije ljudske funkcije: gutanje i hod.
 
Jedan od povoda za boravak dr. Ervina Sejdića je ostvarivanje saradnje, ali i osnivanje programa o zdravstvenoj informatici, što je jedna od ključnih tema u svijetu.

Prof. dr. Ervin Sejdić je gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP-om BiH i IOM-om BiH.
Uz danas održano predavanje o inženjerskim tehnikama za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi, u četvrtak 9. januara dr. Sejdić je održao predavanje i na Farmaceutskom fakultetu o temi „Artificial Intelligence in Pharmacy“.

Više informacija o biografiji i naučnom opusu prof. dr. Ervina Sejdića možete pronaći na linku: https://www.engineering.pitt.edu/Ervin_Sejdic/.

Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“
Predavanje prof. dr. Ervina Sejdića o temi „Inžinjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi“