Poziv za prijave radova za časopis "Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu"

Filozofski fakultet

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorande Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta, te kolege i kolegice sa drugih univerziteta, naučnih institucija i dr, da je otvoren Poziv za prijave radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXVII, za 2024. godinu. Rok za dostavljanje radova je 01.07.2024. godine. Radovi pristigli nakon tog termina neće biti uzeti u razmatranje.

Broj će biti posvećen (ali ne i tematski ograničen) velikanima koje su Filozofski fakultet, nauka i društvo izgubili u proteklom periodu:

Dževad Karahasan, Senahid Halilović, Marko Vešović, Mujo Slatina, Ismet Dizdarević, Enes Duraković

Rukopisi se prijavljuju preko online platforme za prijavu, recenziju i objavu radova. Molimo autore da, ukoliko nemaju digitalni profil na OJS platformi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, izvrše registraciju na linku https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovi/user/register i predaju rukopis prateći upute.

U slučaju tehničkih poteškoća molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte: nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba.