Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije

Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa dekanom Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamedom Smajlovićem 19. novembra 2020. godine potpisao Ugovor o davanju na korištenje motornog vozila Toyota Proace. Uz riječi zahvalnosti Općini Centar i načelniku Ajnadžiću, dekan Smajlović je izjavio da će zahvaljujući ovom vozilu Veterinarski fakultet moći oformiti hitnu veterinarsku službu za pomoć kućnim ljubimcima, što je jedan od zahtjeva za EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) akreditaciju nastavnog programa.
„Ovo vozilo će mnogo značiti za unapređenje praktične nastave studenata koji će biti obavezni dio tima za hitne intervencije. Ovakve usluge, koje ćemo moći pružati građanima, nakon opremanja vozila sa instrumentima za urgentnu veterinarsku pomoć prave razliku između 'običnih' gradova i metropola. Želim iskoristiti priliku i zahvaliti bivšem dekanu prof. dr. Nihadu Fejziću koji je bio inicijator ideje za nabavku vozila i prof. dr. Veliji Katici koji je pomogao u realizaciji iste“, dodao je dekan Smajlović.
 

Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije
Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije
Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije
Općina Centar Sarajevo donirala Veterinarskom fakultetu vozilo za hitne veterinarske intervencije