Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 4. 6. 2022, realiziran je u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i drugi dio obuke za nastavnike hemije/kemije srednjih škola. Drugom dijelu stručnog usavršavanja prisustvovali su nastavnici iz Sarajevskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, a obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada. U ovom dijelu obuke pažnja je posvećena sadržajima iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, te su polaznici slušali predavanja o naučnom kapitalu iz prirodnih nauka kako bi se na različite načine pomoglo učenicima da se angažiraju u učenju prirodnih nauka, o specifičnostima jezika hemije/kemije, njegovoj univerzalnosti, ali i izazovima prilikom podučavanja u jezički heterogenim sredinama (rad s učenicima čiji je maternji jezik posve različit od jezika na kojem se izvodi nastava ili je sličan te omogućava komunikaciju, no specifičnosti jezika učenika i jezika nastave mogu dovesti do eventualnih teškoća u učenju). Potom su polaznici učestvovali u radionicama o nenasilnoj komunikaciji i podučavanju u heterogenim zajednicama, dok su se na laboratorijskim vježbama upoznali s raznovrsnom savremenom opremom i mobilnim aplikacijama primjenjivim u nastavi prirodnih nauka. U dva dijela realizirano je ukupno 18 sati obuke, te su na kraju drugoga dijela obuke nastavnicima dodijeljeni certifikati o učešću u Programu stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije.

 

Ovaj Program stručnog usavršavanja pohađalo je preko 40 nastavnika osnovnih i srednjih škola koje se nalaze širom BiH. Jedan od važnijih ciljeva obuke jeste senzibilizacija nastavnika na različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu. Pored toga što su se nastavnici upoznali s modernom opremom te mogućnostima primjene digitalne tehnologije u nastavi hemije/kemije u školama, nastavnicima je ponuđen i nastavak saradnje kroz posjete projektnog tima ESTA njihovim školama i pomoći pri realizaciji nastave uz primjenu ove opreme i novih nastavnih metoda.

 

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

 

Naredne aktivnosti projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu vezane su za pripreme i realizacije radionica za studente prirodnih nauka.

Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije
Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije