Objavljen zbornik radova „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice”

Objavljen zbornik radova „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice”

U okviru obilježavanja 26. godišnjice od genocida u Srebrenici i oko nje Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli objavili su zbornik radova s međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice“, koja je održana 19. oktobra 2020. godine u Sarajevu.

Zbornik sadrži 39 radova u kojima su predstavljena nova istraživanja i saznanja koja iz interdisciplinarnog, odnosno društveno-političkog, historijskog, sociološkog, psihološkog i demografskog aspekta elaboriraju rezultate istraživanja o događajima u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992‒1995. Posebnu vrijednost daju i radovi koji tematiziraju društveno-političke posljedice nakon 1995. godine. Zbog obima naučnih radova zbornik je podijeljen u dva jednako vrijedna i značajna toma. Koncepcija strukture sadržaja sistematizirana je u šest tematskih cjelina. Zbornik počinje Predgovorom prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, a završava Zaključcima s konferencije, koje u ime Naučnog odbora potpisuje akademik prof. dr. Mirko Pejanović.

„Smatramo da objavljivanjem ovakvih djela ispunjavamo jednu od obaveza akademske zajednice, da na bazi egzaktnih dokaza i bitnih činjenica educiramo mlade naraštaje, a javnost podsjećamo na temeljne vrijednosti ljudskog života“, ističe, između ostaloga, u Predgovoru zbornika prof. dr. Rifat Škrijelj.

Zbornik su uredili dr. sc. Muamer Džananović, dr. sc. Zilha Mastalić-Košuta i dr. sc. Merisa Karović-Babić – naučni saradnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Urednici u Uvodnoj riječi zbornika naglašavaju da zbornik predstavlja izuzetno važan doprinos naučnom sagledavanju namjera, uzroka, ciljeva, razmjera i posljedica izvršenog genocida kao i drugih zločina protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Prva promocija zbornika bit će održana 29. juna 2021. u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, a planirane su promocije i u Tuzli (5. jula) i Potočarima (8. jula).