Najava panel diskusije "Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća"

Najava panel diskusije "Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća"

Udruženje za modernu historiju (UMHIS) organizira panel diskusiju Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća . Diskusija će biti održana 4. aprila 2024. od 11:00 sati u Malom amfiteatru Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta. Domaćin diskusije je Centar za historijska istraživanja (CeHiS)

Ideja je da se kroz razgovor ukaže na važnost događaja u prelomnim događajima historije Sarajeva, a posebno u 20 stoljeću, pri čemu će akcenat biti stavljen na april 1945. godine i oslobođenje Sarajeva. Također, pažnja će se posvetiti i događajima u aprilu 1992., kada je Sarajevo stavljeno pod blokadu.

U panel diskusiji učestvovat će: 

  • akademik prof. dr. Husnija Kamberović (Odsjek za historiju, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet)
  • dr. Edin Radušić (Odsjek za historiju, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet)
  • Enes S. Omerović (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)
  • visa ass. Minela Radušić, MA (Odsjek za historiju, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet)
  • Vera Katz (Udruženja za modernu historiju (UMHIS))
  • Merisa Karović – Babić (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti I međunarodnog prava)
  • Edin Omerčić (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)
  • Aida Ličina – Ramić (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

1