Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“

Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“, u organizaciji Etičkog savjeta Univerziteta u Sarajevu. Uvodničari na panelu bili su prof. dr. Armin Kržalić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju i predsjednica Etičkog savjeta UNSA i Alma Fejzić, projekt koordinatorica udruženja „Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA)“.

Profesor Kržalić iznio je rezultate istraživanja kojeg je sproveo krajem akademske 2015/2016. godine, a koje težište ima upravo u analizi koruptivnih radnji u obrazovanju.

„Istraživanje koje je sprovedeno je javno, pa tako i njegovi rezultati, zaključci koji su dati sugerišu nekoliko aktivnosti koje mogu poduzeti one institucije koje su zadužene za kvalitet visokog obrazovanja po pitanju jačanja svijesti tih institucija o koruptivnom ponašanju, odnosno borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju". Također, profesor Kržalić je govoreći o razlozima zbog kojih dolazi do koruptivnih radnji naveo da su to, između ostalih: nepostojanje preciznih normativa, politizacija visokog obrazovanja, struktura organizacije visokog obrazovanja neprofesionalan rad mehanizama kontrole normativnih akata visokog obrazovanja, odnosno loš pristup inspekcijskog nadzora.

Kada je riječ o učestalosti prijavljivanja korupcije u visokom obrazovanju, profesorica Nakaš pojašnjava kako nijedan slučaj nije zabilježen već četiri godine. Naime, smatra da je razlog tome neinformiranost studenata o tome šta sve korupcija podrazumijeva. Osim toga, često dolazi do miješanja pojma globalne korupcije i pojma korupcije u obrazovanju, što studente obeshrabruje da vjeruju u adekvatno procesuiranje eventualne prijave. Kako kaže, studente je potrebno ohrabriti da se angažuju i budu slobodni prijaviti sve slučajeve neetičkog ponašanja.

„Jedini način kako nešto možemo promijeniti jeste da o tome otvoreno pričamo“ ističe profesorica Nakaš, te naglašava da je upravo akademski prostor mjesto za to, te da održavanje panela poput današnjeg služi za kreiranje jedne prijateljske sredine koje će studente informisati, ali i ohrabriti da prijave eventualne slučajeve korupcije.

Koordinatorica na projektu iz udruženja „CROA“ naglašava kako udruženje aktivno radi sa mladima na ovom problemu već nekoliko godina. „Konkretno, protekle godine udruženje je prikupljalo iskustva i potrebe studenata sa Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Uzevši to u obzir, udruženje danas daje svoje preporuke kako bi pomoglo mladima na tom putu. Budući da je udruženje iz nevladinog sektora, ono može biti dobar alat pomoći onda kada univerzitet to zbog svojih tehničkih ili birokratskih problema ne može“, zaključuje koordinatorica Fejzić.

Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“
Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“
Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“
Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“
Na Univerzitetu u Sarajevu održan panel o temi „Korupcija u obrazovanju“