Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija

U prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u okviru Eramus+ projekta „Western Balkans Urban Agriculture Initiative“ – BUGI, 6. oktobra održan je sastanka konzorcija, a 7. i 8. oktobra održana je završna konferencija projekta.

Partneri u projektu su: Univerzitet u Sarajevu, koordinator projekta, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Prištini, Univerzitet „Haxi Zeka“ u Peći, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Bolonji, Univerzitet u Ljubljani i Univerzitet primijenjenih nauka „South Westphalia“.

Na sastanku konzorcija partneri u projektu su prezentirali postignute rezultate projekta i realizirane aktivnosti u okviru radnih paketa, a neki od glavni ciljevi projekta su bili:

Pored pregleda postignutih rezultata u projektu partneri su se usaglasili oko dinamike daljnjih  aktivnosti koje se odnose na pripremanje finalnog izvještaja, a koji moraju da podnesu Izvršnoj agenciji evropskog obrazovanja i kulture (EACEA).  

Prvog dana završne konferencije su održane prezentacije iz oblasti urbane poljoprivrede, na kojoj su prof. dr. Aleksandra Nikolić i doc. dr. Alen Mujčinović (Univerzitet u Sarajevu) govorili o „Izazovima i prilikama za urbani poljoprivredni razvoju zemalja u tranziciji“, Doc. dr. Bernd Pölling sa Univerziteta primijenjenih nauka „South Westphalia“ govorio je o „Urbanoj poljoprivredi na Zapadnom balkanu: preferencije potrošača“, dok je dr. Giuseppina Pennisi sa Univerziteta u Bolonji govorila o temi „Promovisanje obrazovanja i osposobljavanja u urbanoj poljoprivredi na međunarodnim projektima pri istraživačkom centru o urbanom okruženju za poljoprivredu i biodiverzitet“. Dr. Rozalija Cvejić (Univerzitet u Ljubljani) govorila je o temi „Lokalni hranjivi sastojci u urbanoj poljoprivredi: upotreba invazivnog japanskog dresinja kao organskog gnojiva u gradskoj proizvodnji povrća“. Nakon prezentacija svoja iskustva u urbanoj poljoprivredi prisutnima su prenijeli studenti Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Prištini i Univerziteta „Haxi Zeka“ u Peći.

Drugi dan završne konferencije otvorio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i tom prilikom učesnicima u projektu čestitao na postignutim rezultatima. Naglasio da je Univerzitet u Sarajevu uvijek otvoren za saradnju kako sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regionu, tako i sa univerzitetima u Evropi i širom svijeta, te da je uvijek spreman da sa svojim kapacitetima pruži punu podršku razvojnim i istraživačkim projektima. Rektor Škrijelj je uputio riječi zahvalnosti gospodinu Muhibiću i njegovim saradnicima u Erasmus+ uredu Bosne i Hercegovine na podršci koju su dali i daju u realizaciji ovog projekta ali i drugim projektima koji se realiziraju na Univerzitetu u Sarajevu.

Prisutnima su se obratili prof. dr. Muhamed Brka, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i gospodin Suad Muhibić, direktor Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini.

U nastavku konferencije, a po predviđenom programu, održane su prezentacije, te je prof. dr. Enisa Omanović-Mikličanin predstavila projektne aktivnosti koje se trenutno realiziraju na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Gospodin Adnan Rahimić iz Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je predstavio kratku historiju realiziranih projekata u okviru različitih programa u kojima je Univerzitet u Sarajevu učestvovao, kao i postojeće programe u koje je uključen, te ujedno prezentirao način na koji zainteresovani mogu da se uključe u različite programe međunarodne saradnje. Prof. dr. Alisa Hadžiabulić sa Agromeditersnakog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je predstavila rezultate Erasmus+ projekat LANDS (https://www.landsproject.net/) , a prof. dr. Sabahudin Bajramović je predstavio Erasmus+ projekat STEPS (http://steps-project.eu/). Gospodin Vedad Vejzović, voditelj NVO „ProReha“ (https://www.proreha.ba/) je predstavio udruženje i aktivnosti koje realiziraju u okviru rehabilitacije osoba sa poteškoćama kroz urbanu poljoprivredu.

Nakon prezentacija prisutni su obišli prostorije NVO „ProReha“, te se bliže upoznali sa organizacijom i načinom rada ovog udruženja.   

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA u okviru Erasmus+ projekta BUGI održan sastanak konzorcija i završna konferencija