Krystyna Pieniążek-Marković u posjeti Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu

Krystyna Pieniążek-Marković u posjeti Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu

Prof. dr. Krystyna Pieniążek-Marković, prodekanesa za međunarodnu akademsku saradnju Fakulteta za klasičnu i poljsku filologiju Univerziteta Adama Mickiewicza u Poznanju, Republika Poljska, posjetila je Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet u okviru Erasmus razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Adama Mickiewicza u Poznanju.

Prilikom susreta sa prof. dr. Amirom Duranovićem, v.d. prodekanom za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta, razgovaralo se o nastavku saradnje, umrežavanju akademskog osoblja navedenih fakulteta i univerziteta s ciljem povećanja broja studenata i profesora u programima međusobne saradnje i akademske mobilnosti što su strateška opredjeljenja kako Univerziteta u Sarajevu, tako i Univerziteta Univerziteta Adama Mickiewicza u Poznanju.