Informacije Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u vezi sa Coronavirusom

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

U svjetlu novonastale epidemiološke situacije vezano za Coronavirus u Evropskom regionu, a u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kantonalnoga Ministarstva zdravstva Sarajevo provode se mjere pojačanog epidemiološkog nadzora s ciljem ranog otkrivanja potencijalnih slučajeva COVID-19 i poduzimanja mjera za dalje sprječavanje širenja virusa.

Detaljne informacije vezane za Coronavirus objavljene na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo možete pogledati na sljedećim linkovima:

Poruka Kriznog štaba KS : Ključna je epidemiološka kontrola oboljelih

Kako se zaštititi od COVID-19?

Preporuke za građane Kantona Sarajevo

CORONAVIRUS - Najčešća pitanja i odgovori

Coronavirus – Informacija za građanstvo


Web stranica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: https://www.zzjzks.ba/