Homework HUB Sarajevo: HUB takmičenje studentskih udruženja je počelo!

HUB takmičenje studentskih udruženja ima za cilj da motivira studentska udruženja da u naredna tri mjeseca učlane što veći broj članova/ica u Homework HUB-u i time obezbijede školarinu za akademsku 2021/2022. godinu jednom studentu/ici.  U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja Homework HUB Sarajevo je započeo takmičenje za osam studentskih udruženja. Homework HUB će finansirati školsku 2021/2022. godinu studentu/ici fakulteta čije udruženje učlani najviše članova/ica u periodu od tri mjeseca u

HUB takmičenje studentskih udruženja ima za cilj da motivira studentska udruženja da u naredna tri mjeseca učlane što veći broj članova/ica u Homework HUB-u i time obezbijede školarinu za akademsku 2021/2022. godinu jednom studentu/ici. 

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja Homework HUB Sarajevo je započeo takmičenje za osam studentskih udruženja. Homework HUB će finansirati školsku 2021/2022. godinu studentu/ici fakulteta čije udruženje učlani najviše članova/ica u periodu od tri mjeseca u Homowork HUB-u. Cilj postojanja Homewoork HUB-a jeste promoviranje obrazovanja, nauke i mladih, te je ovo takmičenje jedan od načina da približimo nauku i važnost obrazovanja mladima. Svakog ponedjeljka će biti objavljen presjek novih članova/ica, a proglašenje pobjednika/ce bit će upriličeno u prostorijama Homework HUB-a 25. aprila 2021.

Takmičarska udruženja su: 
Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija (UNSA)
Asocijacija studenata Stomatološkog fakulteta STUDENTIST (UNSA)
Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta (UNSA)
Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta STELEKS (UNSA)
BOHEMSA – Udruženje studenata medicine (Lokalni komitet Sarajevo) 
Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta STAFF (UNSA)
Udruženje studenata Mašinskog fakulteta MAŠINAC (UNSA)
Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka (UNSA)

Homework HUB je prvi univerzitetski HUB ove vrste u Bosni i Hercegovini, a namijenjen svim srednjoškolcima i studentima. Namjena HUB-a jeste okupljanje što većeg broja mladih ljudi da zajedno ili individualno uče, pripremaju ispite, rade na inovacijama, a da pritom budu u opuštenoj motivirajućoj atmosferi, gdje mogu popiti kafu ili sok za vrijeme pauze. Također, Homework HUB ima za cilj da bude prvi naučnoistraživački centar pristupačan studentskom tijelu i da im svi materijali budu na dohvat ruke.