Docent na Odsjeku za dirigovanje Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Dario Vučić izdao zbirku "Solo pjesme"

Docent na Odsjeku za dirigovanje Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Dario Vučić izdao zbirku "Solo pjesme"

Dirigent sarajevske Opere Narodnog pozorišta Sarajevo i docent na Odsjeku za dirigovanje Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Dario Vučić izdao je zbirku Solo pjesme. Zbirka Solo pjesme sadrži osam solo pjesama za glas i klavir te dvije za glas i gudački orkestar. Pjesme su pisane na tekstove Nikole Šopa, Miloša Vidakovića, Izeta Sarajlića, Alekse Šantića, Augusta Harambašića i Marka Kalajanovića, te dvije na latinskom jeziku.

Dario Vučić diplomirao je i magistrirao na Odsjeku za dirigovanje u klasi Julija Marića, te diplomirao na Odsjeku za kompoziciju u klasama Anđelke Bego-Šimunić i Dine Rešidbegovića.