Časopis “Uprava” indeksiran u međunarodnoj bazi “MIAR”

Časopis “Uprava” indeksiran u međunarodnoj bazi “MIAR”

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu redovno izdaje naučni časopis “Uprava” u kojem naučne i stručne radove objavljuje akademsko osoblje Fakulteta za upravu, ali i drugih fakulteta. 

Časopis “Uprava” indeksiran je u međunarodnoj bazi “MIAR”. Prema riječima glavnog urednika časopisa doc. dr. Ermina Kuke u prethodnom periodu urednički odbor je radio na povećanju vidljivosti u međunarodnim bazama podataka. “Rezultat zajedničkih napora je referiranje časopisa Uprava u međunarodnoj bazi MIAR. U narednom periodu očekuju se informacije o rezultatima referiranja časopisa u još dvije međunarodne baze. Zahvaljujemo se svim autorima i saradnicima na njihovom doprinosu“, kazao je urednik dr. Kuka. “MIAR” je informacijska matrica čiji je pokretač Univerzitet u Barseloni.

Web stranica časopisa: http://uprava.fu.unsa.ba/