11. juli – Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Srebrenica

U četvrtak 11. jula 2019. godine obilježava se 24. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, „sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija“, i ukop identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine.
Pored brojnih delegacija koje su najavile svoj dolazak u Potočare 11. jula 2019. godine, obilježavanju 24. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovat će i delegacija Univerziteta u Sarajevu predvođena rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom.