Medicinski univerzitet u Gracu

Originalni naziv: Medizinische Universität Graz

Država: Austrija
Grad: Grac (Graz)

Link: https://www.medunigraz.at/

Datum potpisivanja: 27.08.2019. godine
Trajanje sporazuma: 27.08.2022. godine
Sporazum obuhvata: uspostavljanje saradnje Farmaceutskog fakulteta UNSA na zajedničkim istraživanjima u kulturi ćelija, modela biomembrana i eksperimenata na životinjama, sa fokusom na razumijevanje uticaja hrane i lijekova

Kontakt: Prorektorat za istraživanje i međunarodnu saradnju (Vizerektorat für Forschung und Internationales)
Email: research@medunigraz.at

Ranking: Webometrics