Matej Bel Univerzitet

Država: Slovačka

Grad: Banska Bistrica

Ime Univerziteta: Matej Bel Univerzitet

Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Matej Bel Univerziteta  

Datum potpisivanja:

13/03/2018

Trajanje sporazuma:

do 13.08.2023.

Kontakt:

E-mail: vicerector.international@umb.sk; erasmus@umb.sk

webometrics: world ranking 2697  ; country rank 8

ažurirano 07.04.2019