Univerzitet u Sarajevu

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU POLAGANJA PISMENOG ISPITA

UNSA

    OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU POLAGANJA PISMENOG ISPITA

 

Termin polaganja pismenog dijela ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 21.05.2021. godine, za radna mjesta:

-Viši stručni saradnik za plan i analizu

-Stručni saradnik za naučnoistraživački rad/NIR

 

Datum i satnica polaganja ispita: 10.06.2021. godine, u 10:00 sati.

Mjesto polaganja ispita: Obala Kulina bana 7/II ( prostorija Rektorata)

 

 

     OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU POLAGANJA PISMENOG ISPITA

 

Termin polaganja pismenog dijela ispita za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas od 21.05.2021. godine, za radno mjesto:

-Stručni saradnik za nastavu 

 

-Datum i satnica polaganja ispita: 10.06.2021. godine, u 11:00 sati.

-Mjesto polaganja ispita: Obala Kulina bana 7/II ( prostorija Rektorata)