Akademija scenskih umjetnosti

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije scenskih umjetnosti br. 02-1/499-VIII od 17.09.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-21-224/20 od 30.09.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU 
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

raspisuje 
KONKURS 
za izbor  u akademska zvanja

1) Nastavnik u zvanju docenta za oblast Produkcija - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom