Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za sufinansiranje istraživačkorazvojnih projekata iz oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu

UNSA

Na osnovu Ugovora broj 0101-7576/21 od 21. 07. 2021. godine o sufinansiranju istraživačkorazvojnih projekata iz oblasti tehničkih nauka, zaključenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Univerziteta u Sarajevu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora broj: 02-23-3/21 od 12. 07. 2021. godine, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-115/21 od 22. 07. 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV

za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za sufinansiranje istraživačkorazvojnih projekata iz oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu